Založení zahrady

 

Projektování

Práci v terénu předchází zpracování kompletního projektu. Během této přípravné části jsou nezbytné osobní konzultace na zahradě. Jsme schopni vypracovat jednoduchý nákres i podrobný počítačově zpracovaný architektonický plán. Součástí projektu je vypracování pracovního itineráře a s tím souvisejícího položkového rozpočtu.

Vypracování projektu je možné domluvit i bez návazné realizace. Stejně tak je možné provést realizaci podle projektu již zhotoveného třetí stranou.

Přípravné práce

Způsob a rozsah přípravy zahrady je nejdůležitější částí v celé realizaci. Příprava půdních podmínek a jejich zlepšení nebo nejlépe uvedení do ideálního stavu se projeví na zdravém růstu rostlin a pro Vás bude odměnou zahrada, která funguje a přináší Vám radost a užitek.

Je pochopitelné, že investice do zahrady je vždy omezená a občas je potřeba dojít ke kompromisu. Neznamená to, že bychom při limitovaném rozpočtu navrhovali polovičatý nebo špatný způsob řešení. Za každou cenu se ale snažíme, aby se nikdy nepodcenila nejpodstatnější část realizace, tj. příprava půdy.

Jsme schopni zajistit návrh a instalaci automatického zavlažovacího systému do trávníku, výsadeb i na střešních zahradách a terasách.

 

Realizace a následná péče o zahradu

Realizaci a s ní spojené veškeré doprovodné práce provádíme v co nejkratším možném čase. Termín realizace je závislý na domluvě po předchozích konzultacích. Zajišťujeme odvoz a likvidaci i dodávku veškerých potřebných zahradních materiálů. Rostlinný materiál vybíráme osobně přímo u dodavatelů, zajistíme tak dodávku co možná nejkvalitnějších sazenic. Na přání zákazníka dodáme seznam použitých rostlin včetně nutných instrukcí pro správnou péči o jednotlivé druhy.

Vedle klasického schématu zahrady s trávníkem a okrasnou výsadbou provádíme také výsadbu užitkových zahrad nebo jejich částí. Zajišťujeme také poradenství spojené s péčí o ovocné dřeviny a další užitkové plodiny. Jsme otevřeni netradičním pojetím a neotřelým řešením výsadby. Samozřejmě vždy v souladu s okolní urbanistikou a dle konkrétních místních podmínek.

Provádíme výsadbu okrasných i užitkových rostlin. Instalujeme neviditelné obruby k oddělení záhonů. Provádíme zakládání trávníku pokládkou i výsevem. 

 

Po vzájemné domluvě jsme schopni zajistit každoroční údržbu zahrady.